برگزاری اولین سلسله از کارگاه های مهارت کار در سازمان
18\07\1395
 

در تاریخ 15 مهر ماه 95 اولین دوره از کارگاه های مهارت کار در سازمان با عنوان مهارت خودآگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار گردید. آرشیو مطالب