سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش ASP.NET

سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش ASP.NET

آشنایی با Visual Studio و نحوه بکار گرفتن آن برای برنامه نویسی Web

آشنایی با مفاهیم Web Form ها

آشنایی با Web Control و  کاربرد آنها برای توسعه برنامه های مبتنی بر  وب

آشنایی با Visual Studio و نحوه بکار گرفتن آن برای برنامه نویسی Web

آشنایی با تکنیک های حفظ حالت (State Management)

آشنایی با Visual Studio و نحوه بکار گرفتن آن برای برنامه نویسی Web

آشنایی با روشهای بررسی اعتبار (Validation) و کاربرد آنها در برنامه نویسی وب

آشنایی با User Control ها

آموزش ساخت عناصر گرافیکی با استفاده از برنامه نویسی

آموزش استفاده از Style ها، Theme ها، و Master Page ها

آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی و بکارگرفتن آنها با استفاده از ADO‎‎.Net

آشنایی با روشهای اتصال به داده ها بصورت خودکار (Data Binding)

آموزش کاربرد کنترل های ویژه کار با بانک های اطلاعاتی (Data Control ها)

آموزش نحوه تامین امنیت وب سایت با استفاده از Forms Authentication

آشنایی با ASP‎‎.Net AJAX و نحوه بکارگیری آن

پروژه سیستم مدیریت محتوا

مدت زمان دوره:  50ساعت