سرفصل و ریز محتوا دوره ATM

سرفصل و ریز محتوا دوره  ATM

مقدمه

تاریخچه دستگاه های ATM

طرز کار اولین خودپردازها

خودپرداز در زبانهای دیگر

تولید کنندگان خودپرداز

قابلیتهای و مزایای استفاده از خود پردازها

ATM چیست؟                       

ATM چگونه کار می کند؟

قسمت های دستگاه خود پرداز

 تشخیص اسکناس ها

واریز وجه

امنیت ATM

بانکداری الکترونیکی و ATM

اموربانکی و ATM

شبکه های مبتنی بر ATM

مفهوم ATM

مزیت های ATM

مشخصه‌های فنی ATM

تکنولوژی قابل اطمینان

ظرفیت بالا

کاهش هزینه راه اندازی

عناصر یک سیستم مخابراتی در دستگاه های خود پرداز

مزایای و معایب دستگاههای

خودپردازهای مشکل ساز

افزایش امنیت در خودپردازهای جدید

انواع کارتهای ATM

تعریف کارت های اعتباری ( بانکی)

تاریخچه کارت های اعتباری ATM

انواع کارت از لحاظ شیوه تسویه     

انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت

مزایای استفاده از کارت های اعتباری

معماری مخابراتی ATM

مسدود کردن کارت های بانکی سرقت و گم شده

مدت زمان دوره:     ساعت