سرفصل و ریز محتوا دوره BPMS

سرفصل و ریز محتوا دوره BPMS

آشنایی اولیه با سیستمهای مدیریت فرایند

آشنایی با مفهوم فرایند

نحوه ایجاد پروژه جدید در سیستم

Wizard معرفی محیط

ساخت فرآیند جدید

BPMN آموزش

  معرفی چند الگو پرکاربرد

نحوه ساخت و منطق مدل داده

معرفی انواع داده ها، جداول و رابطه ها

  معرفی جداول مهم سیستمی در بانک اطلاعاتی پروژه

  معرفی محیط فرم ساز

 نحوه ساخت فرم های ساده

  نحوه افزودن تب و گروه به فرم

  نحوه افزودن جداول پارامتر و کالکشن به فرم

  نحوه افزودن قابلیت جستجو در فرم ها

 نحوه ساخت و استفاده از فرم های عمومی Copy From

ساخت فرم های انعطاف پذیر و تعاملی

  مقداردهی به ایتم ها

  تعریف قوانین ساده

  تعرDT افدامات و رویدادها  

استفاده از Flag

  تخصیص فعالیت ها به ایفا کنندگان

نحوه ایجاد درخواست جدید

  پاک سازی کارتابل

 فعال و غیر فعال کردن فرایندها  

معرفی قابلیت versioning

  معرفی کارتابل

  مدیریت کاربران

 مفاهیم پیشرفته اختصاصی:

 SOA Layer استفاده از سرویسها

ساخت گزارش

مدت زمان دوره:      ساعت