سرفصل و ریز محتوا دوره e-Citizen

سرفصل و ریز محتوا دوره e-Citizen

بلوک 1: مهارت‌های بنیادی

این بلوک، مهارت‌ها و دانش لازم برای استفاده‌ی ابتدایی از کامپیوتر و اینترنت را در اختیار داوطلب قرار می‌دهد. که بخش‌های زیر را پوشش می‌دهد:

کامپیوتر؛

برنامه‌های ساده؛

مبانی پست الکترونیک؛

فایل‌ها و پوشه‌ها؛

مبانی اینترنت.

بلوک 2: جستجوی اطلاعات

بلوک جستجوی اطلاعات داوطلب را با ماهیت و میزان اطلاعات موجود در اینترنت در محدوده‌های مختلفی با توجه به نیاز و علاقه داوطلب آشنا می‌کند. این بلوک بخش‌های زیر را پوشش می‌دهد:

جستجو- دامنه‌ی وسیعی از منابع اینترنتی؛

اقدامات امنیتی – مشکلات و خطرات؛

قابل اعتماد بودن اطلاعات

بلوک 3: مشارکت الکترونیکی

بر اساس مهارت‌های کامپیوتر و جستجو که در بخش‌های پیش کسب شد، این بلوک مجموعه مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن داوطلب به یک شهروند الکترونیکی را تکمیل می‌کند. که بخش‌های زیر را پوشش می‌دهد:

خدمات آنلاین؛

برنامه‌های کاربردی

مدت زمان دوره: Citizen  با توجه به توانایی داوطلب، شامل حدوداً 50 ساعت آموزش است. این برنامه انعطاف‌پذیر بوده و به داوطلبان امکان یادگیری با سرعت متناسب با توانایی آنها را می‌دهد.