سرفصل و ریز محتوا دوره طراح صفحات وب

سرفصل و ریز محتوا دوره طراح صفحات وب 

طراحی صفحات وب قسمتهای مختلف

گونه های مختلف طراحی صفحات به کمک توانایی های و نحوه ایجاد یک وب

ساماندهی صفحه با استفاده از جداول و لیست ها

برقراری ارتباط با انواع فرم ها

مقدمه ای بر طریقه نصب و راه اندازی انواع تغییرها و طریقه ایجاد پایگاه اطلاعاتی در انواع دستورالعمل ها

مدت زمان دوره:      42ساعت