سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی IOS

سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی IOS

مبحث اول دوره آموزش برنامه نویسی ios

شروع به کار

محیط کاربری xCode

سازنده های محیط برنامه – Label ها

دکمه ها و ورودی های متن

اجرای چند کد

جواب دادن به ضربه(Tap)

ساخت برنامه Cat Years       

مبحث دوم دوره آموزش برنامه نویسی ios

معرفی  Swift

Swift PlayGround

متغیر ها

آرایه ها و Dictionary

شرط If

ساخت بازی How many Fingers

حلقه Loop

حلقه While

ساخت برنامه Is It Prime

•Auto LayouT

مبحث سوم دوره آموزش برنامه نویسی ios

هدایت، حافظه و محتوای آنلاین

نوار هدایت

ساخت برنامه StopWatch

نمایش جدول

حافظه دائمی

از جایی به جایی رفتن

کنترل کردن کیبورد

ساخت برنامه To Do List

دسترسی به محتوای وب

کار کردن با رشته ها(String)

ساخت برنامه What’s The Weather

مبحث چهارم دوره آموزش برنامه نویسی ios

رسانه ها: عکس، نقشه و آهنگ

کار کردن با عکس ها

انیمیشن ها

ساخت بازی Tic Tac Toe

استفاده از نقشه

اضافه کردن یادداشت به نقشه

فهمیدن مکان کاربر

ساخت برنامه Where am I

جا به جایی های پیشرفته

ساخت برنامه Memorable Places

کار کردن با صدا ها

ساخت برنامه Back To Bach

کشیدن و لرزش در برنامه (Shakes And Swipes)

ساخت برنامه Sound Shaker          

مبحث پنجم دوره آموزش برنامه نویسی ios

Core Datas

معرفی Core Data

کار کردن با Core Data

دانلود کردن عکس از سایت

انجام عملیات بر روی Json Data

WebViews

ساخت برنامه Blog Reader

مبحث ششم دوره آموزش برنامه نویسی ios

تشریح Instagram

معرفی Parse

کار کردن با سایت Parse

دریافت و آپدیت کردن دیتا از Parse

گرفتن عکس از گالری و دوربین

Alerts

ورود و ثبت نام کردن

اضافه کردن جدول کاربر

کشیدن به پایین برای ریفرش شدن

  Post کردن عکس

نمایش Users Feed

مبحث هفتم دوره آموزش برنامه نویسی ios

تشریح Tinder

معرفی Tinder

ورود به FaceBook

کشیدن اجزا

قرار دادن Notification

ورود و ثبت نام

اضافه کردن کاربر

Swiping Users

قبول و رد کردن کابران

ارتباط با کاربران

مبحث هشتم دوره آموزش برنامه نویسی ios

بازی ها و Sprite Kit

Hello World با Sprite Kit

اضافه کردن Sprite Kit

روح دادن به پس زمینه

کنترل کردن Sprite ها

زیاد کردن Sprite ها

برخورد ها

امتیاز گرفتن و کنترل های بازی             

               

مبحث نهم دوره آموزش برنامه نویسی ios

تشریح Snap Chat

ساختن جدول کاربر

فرستادن عکس

دریافت عکس             

مبحث دهم دوره آموزش برنامه نویسی ios

آماده کردن برنامه

آیکون ها و Launch Image ها      

مبحث یازدهم دوره آموزش برنامه نویسی ios

••اضافه ها

چگونه ساختن کیبورد خود

 

مدت زمان دوره:50ساعت