سرفصل و ریز محتوا دوره آشنایی با NGN

سرفصل و ریز محتوا دوره آشنایی با NGN

یک توضیح کلی درمورد  شبکه های امروزی و شبکه های آینده

 

ساختار شبکه PSTN

 

محاسن و معایب شبکه های امروزی

 

SMP به چه معناست

 

مفهوم تجهیزات هوشمند  IP

 

مدل مرجع ITU

 

تقسیم بندی اولیه در NGN

 

معماری NGN با نگاهی دقیق تر

 

تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

 

سوییچ‌های نسل آینده

 

فناوری‌های NGN

 

مراحل گذر از PSTN به NGN

 

دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

مدت زمان دوره:      ساعت