درباره مرکز

 مرکز آموزش و آزمون آوا

  • دارای رتبه یک نظام رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه آموزش و پژوهش
  • دارای شورای آموزش و پژوهش متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه های تهران
  • دارای سه دپارتمان تخصصی، علمی و آموزشی از اساتید برجسته دانشگاه
  • ارائه دهنده گواهینامه معتبر با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
  • تعامل کننده با مراکز دانشگاهی و پژوهشی معتبر کشور
  • برگزار کننده دوره های آموزشی با رویکرد فناوری های نسل جدید- تخصصی IT و ICT برای مدیران و کارکنان با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • ارائه دهنده آموزشهای تخصصی و کاربردی و مهارتی تکدرس و سطوح تخصصی
  • ارائه دهنده آموزشهای تعهدی محصولات تولیدی شرکت