سرفصل و ریز محتوا دوره windows

سرفصل و ریز محتوا دوره windows

قدمهای اولیه کار با کامپیوتر

روشن کردن کامپیوتر

نحوه مناسب پایین آوردن سیستم عامل و خاموش کردن کامپیوتر

راه اندازی مجدد کامپیوتر

مشاهده اطلاعات اصلی سیستم کامپیوتر مانند نوع سیستم عامل ، پردازنده ، حافظه نصب شده (RAM) و غیره .

مشاهد مشخصات میز کار کامپیوتر ، شامل زمان و تاریخ ، تنظیمات صدا ، تنظیمات صفحه نمایش مانند زمینه ، Setting صفحه ، تغییر حالت صفحه نمایش در هنگام کار نکردن با کامپیوتر مانند تصاویر پی در پی ، برنامه های متحرک و غیره .

توانایی شکل دادن به دیسکت (format)

استفاده از توابع کمک ( help )

محیط رومیزی desktop

کار با شما ها (Icons)

انتخاب و انتقال شماهای رومیزی ، شناخت شماهای   رومیزی پایه مانند دیسک سخت ، درخت فهرستها ، زیر فهرستها و فایلها ، سطل آشغال قابل بازیابی . ایجاد یک مسیر کوتاه و دسترسی به فایل از طریق میزکاریا یک منوی رومیزی مجازی .

شناخت قسمتهای مختلف یک پنجره رومیزی ، قسمت عنوان ، قسمت ابزار ، قسمت منو ، قسمت وضعیت و قسمت تغییر دید محتویات پنجره

فهمیدن این که چگونه میتوان یک پنجره رومیزی را در قسمت پایین قرار داد ، به اندازه کل صفحه بزرگ کرد ، یا به انداره های مختلف در آورد و درنهایت چگونه آنرا بست .

شناخت بخشهای مختلف یک پنجره کاربردی : قسمت عنوان ، قسمت ابزار ، قسمت منو ، قسمت وضعیت ، قسمت تغییر دید محتویات پنجره و حرکت

پنجره ها روی میز کار.

فهمیدن این که چگونه میتوان یک پنجره کاربردی را درقسمت پایین قرار داد ، به اندازه کل صفحه بزرگ کرد ، یا به اندازه های مختلف در آورد و در نهایت چگونه آنرا بست .حرکت بین پنجره های باز.

سازماندهی پرونده ها

فهرستها / کشوها

فهمیدن ساختار اصلی فهرست / کشو  در کامپیوتر.

ایجاد یک فهرست /کشو و زیرفهرست / زیر کشو.

بررسی کردن یک کشو ، مشاهده تعدادی از مشخصات فهرست مانند اسم ، اندازه و آخرین تاریخی که بهنگام شده است .

توانایی شناخت طیف وسیعی از انواع فایلهای بانکهای اطلاعاتی ، فایلهای ارائه، فایلهای متن ، فایلهای تصویر و غیره .

مشاهده مشخصات فایل مانند اسم ، اندازه ، نوع فایل ، آخرین زمان اصلاح و غیره .

تغییر دادن اسم فایلها و فهرستها.

کپی ، انتقال و حذف

انتخاب یک فایل بطور مستقل یا به عنوان یک گروه از تعدادی از فایلهای مجاور و یا دور ازهم.

کپی کردن و چسباندن برای تهیه نسخه دوم بین فهرستها/کشوها.

تهیه یک پشتیبان از داده ها روی دیسکت .

استفاده از توابع بریدن و چسباندن برای انتقال فایلها و فهرستها .

حذف فایلها از یک یا چند فهرست.

حذف فهرستها یا کشوهای انتخاب شده .

جستجو

استفاده از ابزار پیدا کردن (find) برای مشخص کردن محل یک فایل یا یک فهرست .

جستجوی اسم ، تاریخ ، نوع فایل یا فهرست و غیره .

ویرایش ساده

استفاده از یک نرم افزار ویرایشگر.

اجرای یک نرم افزار ویرایشگر یا یک برنامه واژه پرداز و ایجاد یک فایل .

ذخیره کردن یک فایل در یک فهرست / کشو.

ذخیره کردن یک فایل در یک دیسکت .

بستن نرم افزار ویرایش متن .

مدیریت چاپ

چاپ کردن

توانایی چاپ سند در یک چاپگر نصب شده

تغییر چاپگر پیش فرض از فهرست چاپگرهای نصب شده .

مشاهده پنجره پیشرفت عمل چاپ از مدیر چاپ رومیزی

مدت زمان دوره:      8 ساعت